Εκπαίδευση στη μεθοδολογία και στις τεχνικές επιστημονικής κατάδυσης.

Ομιλητής

Νίκος Καρατζάς

Στοιχεία ομιλητή

Εκπαιδευτής Καταδύσεων – Aquatec Scientifi c Diver Training
nikosbrt@gmail.com
https://sites.google.com/view/scientific-diving/home

Περίληψη

Η επιστημονική κατάδυση αναφέρεται σε μεθοδολογίες, τεχνικές και διαδικασίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις καταδυτικές ομάδες, για τη μελέτη και καταγραφή του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος. Υποστηρίζει την εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα για την προστασία, τη διατήρηση και την παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εξελικτική πορεία του ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το υδάτινο στοιχείο. Η επιθυμία του ανθρώπου να αποτυπώσει το υποβρύχιο περιβάλλον βρίσκει εφαρμογή στα μέσα του 19ου αιώνα. Στην Ελλάδα η εκπαίδευση επιστημονικής κατάδυσης ξεκίνησε το 2017 από την CMAS/ΕΟΥΔΑ, με σκοπό την εκπαίδευση σε καταδυόμενους επιστήμονες, φοιτητές, τεχνικούς καταδυτικών αποστολών αλλά και σε αυτοδύτες οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν ή λαμβάνουν μέρος σε επιστημονικά προγράμματα, σε έρευνες πεδίου και σε καταδύσεις οι οποίες απαιτούν ειδικές γνώσεις και διαδικασίες. Περιλαμβάνονται γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για τις καταδύσεις, τον εξειδικευμένο καταδυτικό εξοπλισμό, τις διαδικασίες εντοπισμού, τεκμηρίωσης και αποτύπωσης του πεδίου. Η επιστημονική κατάδυση βρίσκει εφαρμογή σε πεδία επιστημών όπως η γεωλογία, η αρχαιολογία, η βιολογία, η ανθρωπολογία καθώς και σε εξειδικευμένες μορφές κατάδυσης όπως, η ναυαγιοκατάδυση, οι τεχνικές καταδύσεις κ.α. προωθωντας τη συνεργατικότητα σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Οι επιστημονικές καταδύσεις πραγματοποιούνται στο πεδίο με σκοπό την παρατήρηση, την εξαγωγή συμπερασμάτων / πληροφοριών. Για τις εργασίες πεδίου, κρίνεται καθοριστική η συγκρότηση καταδυτικής ομάδας, η οποία θα αποτελείται από πρόσωπα εκπαιδευμένα σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Η εκπαίδευση επιστημονικής κατάδυσης στηρίζεται στο τρίπτυχο: Μεθοδολογία – Διαδικασίες – Πρωτόκολλα. Η εκμάθηση των γνώσεων αυτού του τρίπτυχου οδηγεί στην πιστοποίηση – βεβαίωση επάρκειας για την ελάχιστη κατάρτιση, η οποία απαιτείται από τις επιστημονικές κοινότητες, προκειμένου οι δύτες να συνεργαστούν και να συμμετάσχουν σε ενάλια ερευνητικά προγράμματα. Η επιστημονική κατάδυση είναι ένα ιδιαίτερα αποδοτικό εργαλείο το οποίο υποστηρίζει και προωθεί τη θαλάσσια έρευνα μέσα από τη χρήση καινοτόμων τεχνικών,
στην αποτελεσματική και στοχοθετημένη δειγματοληψία, την έρευνα, την ποσοτική παρατήρηση και την επιτόπια μέτρηση.