Θαλάσσιο Ινστιτούτο για τον Ιππόκαμπο.

Ομιλητής

Βασίλης Μεντόγιαννης

Στοιχεία ομιλητή

Hippocampus Marine Institute
https://www.hippocampus-institute.org
vasilis.mentogiannis@gmail.com

Περίληψη

Το “Ιππόκαμπος Ενάλιο Ινστιτούτο” είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με κυρίαρχο αντικείμενο τη μελέτη και την προστασία του Ιππόκαμπου. Ο Ιππόκαμπος είναι ένα υπέροχο και μοναδικό είδος, το οποίο τελεί υπό εξαφάνιση και για αυτό βρίσκεται στην «Κόκκινη Λίστα IUCN» (International Union for Conservation of Nature Red List) και ενώ εμφανίστηκε στη γη πριν από εκατομμύρια χρόνια, σήμερα κινδυνεύει με πλήρη αφανισμό. Οι τελευταίοι καταγεγραμμένοι πληθυσμοί ιπποκάμπων στην Ευρώπη βρίσκονται μόνο στο Στρατώνι Χαλκιδικής και σε ένα σημείο της Νότιας Πορτογαλίας. Οι άνθρωποι που ιδρύσαμε και συμμετέχουμε στο Ιππόκαμπος Ενάλιο Ινστιτούτο, είμαστε αυτοί που ανακαλύψαμε αυτόν τον πληθυσμό των Ιπποκάμπων και καταφέραμε – με μεγάλες προσπάθειες – να τους προστατεύσουμε, κάνοντας παράλληλα δράσεις δημοσιότητας για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης. Έως σήμερα, έχουμε πραγματοποιήσει αποδεδειγμένα μεγάλη συστηματική έρευνα για τον Ιππόκαμπο, η οποία έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Έχουμε χαρακτηριστεί «πρεσβευτές» του i-Seahorse στην Ελλάδα. Έχουμε διεξάγει ιζηματομετρίες, κοκκομετρίες, έρευνες DNA, μετρήσεις αλατότητας, θερμοκρασίας υδάτινης στήλης, διάφορα πειράματα κ.α. Έχουμε κατασκευάσει τεχνητά ενδιαιτήματα για την ενίσχυση του πληθυσμού, γεωαναφερμένες διερευνητικές καταδύσεις για την τεκμηρίωση της πύκνωσης του πληθυσμού των ιπποκάμπων, βυθομετρικές αποτυπώσεις κ.α. Ενδεικτικά, αναφέρουμε μερικές ενέργειες του Ινστιτούτου:

  • Citizen Science / Επιστήμη των πολιτών: το ινστιτούτο δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες δράσεις του χωρίς την συμμετοχή των πολιτών. Η ευαισθητοποίηση του κοινού αποτελεί για εμάς πρωτεύον μέλημα.
  • Διοργάνωση του πρώτου διεθνούς summer school θαλάσσιας βιολογίας με αποκλειστικό αντικείμενο την μελέτη για τον ιππόκαμπο του Στρατωνίου.
  • Εκτεταμένη δράση του Ghost Fishing (απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων διχτυών από το βυθό και ανακύκλωση τους), παρουσία και της διοίκησης του Ολλανδικού Οργανισμού Ghost Fishing.
  • Τοποθέτηση πειραματικής ειδικής υποβρύχιας συσκευής παρακολούθησης του πληθυσμού των Ιπποκάμπων (monitoring) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)