Ενάλιες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της Ομάδας Εναλίων Αποτυπώσεων για τους πολίτες.

Ομιλητής

Κίμων Παπαδημητρίου

Στοιχεία ομιλητή

Δρ Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός/Εκπαιδευτής Αυτοδυτών,
ΟΕΑ/ΑΠΘ (www.wreckhistory.com)
paki@auth.gr
http://paki.webpages.auth.gr/wp/

Περίληψη

Η δημιουργία της Ομάδας Εναλίων Αποτυπώσεων (ΟΕΑ) ήταν αποτέλεσμα μια μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ μελών του Εργαστηρίου Τοπογραφίας στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με την καταδυτική κοινότητα και με ανεξάρτητους μελετητές της ναυτικής ιστορίας. Σκοπός της ομάδας είναι η τεκμηρίωση και η ανάδειξη χαρακτηριστικών που είναι “κρυμμένα” κάτω από την επιφάνεια του νερού. Αφορμή για την πρωτοβουλία αυτή ήταν το κοινό ενδιαφέρον του βασικού πυρήνα της ομάδας για την αυτόνομη κατάδυση. Η ενασχόληση των μελών της ΟΕΑ για τα νεότερα ναυάγια και την ιστορία τους οφείλεται στους παρακάτω λόγους:

  • οι πολίτες έχουν την περιέργεια να μάθουν το “τί είναι”, το “πού βρίσκεται” και το “τί συνέβη”,
  • οι ιστορικοί θέλουν να τα μελετήσουν ως “χρονοκάψουλες” (απτές πηγές πληροφοριών που παρέχουν άμεση σύνδεση με το παρελθόν),
  • οι βιολόγοι έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκεί διάφορα είδη ζωής που συγκεντρώνονται καθώς τα ναυάγια με τον χρόνο μετατρέπονται σε τεχνητούς υφάλους,
  • για τους αυτοδύτες, στο σύνολό τους ή μεμονωμένα, οι παραπάνω λόγοι αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής ενός καταδυτικού προορισμού.

Η ΟΕΑ μέσα από τις συνεργασίες της με αυτοδύτες ή καταδυτικά κέντρα, επιδιώκει αρχικά την καταγραφή και την μελέτη των ναυαγίων και του αρχειακού υλικού που σχετίζεται με αυτά, ενώ στην συνέχεια παρουσιάζοντας την ιστορία τους στο διαδίκτυο (www.wreckhistory.com) και κατά τις επισκέψεις ή τις καταδύσεις σε θέσεις ναυάγησης ενημερώνει και ευαισθητοποιεί το ευρύ κοινό σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον και τον πολιτισμό της Θάλασσας.
Επιπλέον, προσφέροντας μια εξειδικευμένη εκπαίδευση (με τίτλο “Εισαγωγή στις Μεθόδους και στις Διαδικασίες Εναλίων Αποτυπώσεων”), ως πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, αφ’ ενός προωθεί την ασφαλή και υπεύθυνη προσέγγιση στα βυθισμένα φυσικά ή πολιτιστικά αγαθά και αφ’ ετέρου παρέχει την τεχνογνωσία για ενεργή συμμετοχή αυτοδυτών σε διαδικασίες τεκμηρίωσης και ανάδειξης του πλούτου των ελληνικών θαλασσών.