Τεκμηρίωση και ανάδειξη της ιστορίας ενός ναυαγίου του Β’ΠΠ.

Ομιλητής 1

Νικόλαος Σιδηρόπουλος

Στοιχεία ομιλητή

Ιστορικός ερευνητής,
ΟΕΑ/ΑΠΘ (www.wreckhistory.com)
info@giousouri.gr
www.giousouri.gr

Ομιλητής 2

Σταύρος Τσιούμας

Στοιχεία ομιλητή

Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός,
ΟΕΑ/ΑΠΘ (www.wreckhistory.com)
stsiou@gmail.com
www.tsioumas.eu

Περίληψη

Μετά από έρευνα στα Βρετανικά αρχεία έφτασε στα χέρια της Ομάδας Εναλίων Αποτυπώσεων το πολεμικό ημερολόγιο του βρετανικού υποβρυχίου ναρκοθετικού HMS RORQUAL. Σύμφωνα με αυτό υπήρχε ναυάγιο στην περιοχή της Πάλτσης Πηλίου. Μέσα από τη διασταύρωση των Βρετανικών και Γερμανικών αρχείων έγινε δυνατή η αρχειακή ταυτοποίηση του ναυαγίου του P.L.M. 24, το οποίο προσέκρουσε σε νάρκη που τοποθέτησε το HMS RORQUAL, με αποτέλεσμα ο καπετάνιος του να το στρέψει στην ακτή, στην οποία εξώκειλε. Κατά τη δεκαετία του 1950 το ναυάγιο εκχωρήθηκε στον εργολάβο Μαράκη, ο οποίος ανέλκυσε μεγάλο μέρος του, με αποτέλεσμα να υπάρχουν υπολείμματά του στο βυθό. Μετά την ιστορική και αρχειακή ταυτοποίηση ακολουθεί η γεωμετρική ταυτοποίηση, που, βάσει των αποδείξεων που παρέχει μέσα από τις μετρήσεις, επιβεβαιώσει ή όχι την ιστορική και αρχειακή ταυτοποίηση που έχει προηγηθεί. Η διαδικασία της μεθόδου περιλαμβάνει το στάδιο της αναζήτησης των ιστορικών σχεδίων του πλοίου και της αποτύπωσης του ναυαγίου, το στάδιο της αναγωγής των ιστορικών σχεδίων και το στάδιο της ταύτισης των σχεδίων του πλοίου και της αποτύπωσης. Η επαφές με τους ντόπιους οδήγησαν στην εξακρίβωση της θέσης του ναυαγίου. Το ναυάγιο του πλοίου P.L.M. 24 βρίσκεται περίπου 500 μέτρα νοτιοανατολικά από την παραλία της Πάλτσης σε μέγιστο βάθος 12 μέτρων. Από το ναυάγιο σώζονται 5 διακριτά τμήματα συνολικού μήκους 120 μέτρων για τα οποία δημιουργήθηκαν φωτομωσαϊκά και τρισδιάστατα μοντέλα. Για τη γεωμετρική ταυτοποίηση χρησιμοποιήθηκαν τα σχέδια του P.L.M. 16 το οποίο είναι σχεδόν πανομοιότυπο με το P.L.M. 24. Επειδή το ναυάγιο δεν σώζεται ολόκληρο, η γεωμετρική ταυτοποίηση εφαρμόστηκε σε τρία χαρακτηριστικά σημεία του πλοίου που έχουν σωθεί, στη δεξαμενή έρματος, στο πηδάλιο και τη δέστρα.