Επιστήμη των πολιτών (Citizen Science) και ενάλια αρχαιολογία στην Ελλάδα.
Δεδομένα και προοπτικές.

Ομιλητής

Αλέξανδρος Τούρτας

Στοιχεία ομιλητή

Καταδυόμενος αρχαιολόγος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής,
ΟΕΑ/ΑΠΘ (www.wreckhistory.com)
alextourtas@gmail.com
auth.academia.edu/AlexanderTourtas

Ομάδα εργασίας

Α. Τούρτας
ΟΕΑ/ΑΠΘ (www.wreckhistory.com)

Θ. Θεοδούλου
Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, Γραφείο Κρήτης

Περίληψη

Συνειδητοποιώντας τον κοινωνικό της ρόλο η επιστήμη της αρχαιολογίας έχει τις τελευταίες δεκαετίες διαπραγματευτεί σε ένα σχετικά μεγάλο εύρος προσεγγίσεων το δημόσιο χαρακτήρα της. Διαμορφώνεται λοιπόν ένα γενικό πλαίσιο «δημόσιας αρχαιολογίας» με στόχο την εμπλοκή και άλλων κοινωνικών εταίρων στην διαχείριση του παρελθόντος πέρα από τους «ειδικούς» επιστήμονες. Ανάμεσα σε άλλες πρακτικές εμπλοκής, η «επιστήμη των πολιτών» αποτελεί την πιο άμεση ίσως σχέση αλληλεπίδρασης με την επιστημονική πλευρά της διαχείρισης αυτής και φέρνει το αντικείμενο αλλά και τη θεωρία και τη μεθοδολογία της μελέτης στο προσκήνιο. Εξειδικεύοντας τη συζήτηση στην ενάλια αρχαιολογική έρευνα φαίνεται πως είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα, για καθαρά πρακτικούς λόγους, που έχουν να κάνουν με την δυσκολία πρόσβασης στο υδάτινο περιβάλλον, το μοίρασμα αυτό της επιστημονικής εργασίας ανάμεσα σε αρχαιολόγους και μη, είναι μια ιδιαιτερότητα που τη συνοδεύει από τα πρώτα της βήματα. Ωστόσο, είναι απαραίτητο η σύγχρονη ενάλια αρχαιολογική προσέγγιση να προχωρήσει σε μια πιο ενσυνείδητη και πιο στέρεα – βασισμένη σε θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές – φάση αυτής της αλληλεπίδρασης. Η παρουσίαση λοιπόν που έγινε στην ημερίδα αφορά αυτόν ακριβώς το στόχο. Να θέσει δηλαδή ένα δομημένο πλαίσιο συζήτησης συγκεντρώνοντας αφενός τα υπάρχοντα δεδομένα και αφετέρου διατυπώνοντας ερωτήματα σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης αυτής της συνεργασίας σε επόμενα επίπεδα. Τόσο σε νέες μορφές έρευνας, όπως αυτές αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια μέσα από την εξέλιξη της ενάλιας αρχαιολογικής επιστήμης, όσο και σε νέες μορφές αλληλεπίδρασης που θα εμπλουτίσουν το δίκτυο συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.