ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ SEPIANICHE.ORG

Κοινότητα - Forum Επιστημόνων Αυτοδυτών

Πρωτοβουλία Δημιουργίας Forum Επιστημόνων – Αυτοδυτών

Από τη μελέτη της βιοποικιλότητας και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ανασκαφή και την τεκμηρίωση αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων και από την ιχνηλάτηση γεωλογικών στρωμάτων στον σχεδιασμό λιμενικών έργων, οι καταδυτικές εργασίες αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της επιστημονικής έρευνας στο υποβρύχιο περιβάλλον. Η επιστημονική κατάδυση είναι πλέον, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μία αναγνωρισμένη επιστημονική δραστηριότητα σε πολλά μέρη του κόσμου και  διαρκώς εξελίσσεται τόσο σε πρακτικό, όσο και σε θεωρητικό επίπεδο.

Στην Ελλάδα, εδώ και αρκετά χρόνια, η υποβρύχια έρευνα έχει να επιδείξει εντυπωσιακά επιστημονικά αποτελέσματα και απασχολεί έναν σημαντικό αριθμό ανθρώπων. Ωστόσο, παρά τις αξιόλογες προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί από μέλη και οργανισμούς της ελληνικής επιστημονικής καταδυτικής κοινότητας, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ένα συγκεκριμένο και κοινά αποδεκτό πλαίσιο για την ανάπτυξη και τη λειτουργία της.

Η ομάδα sepia niche, όπως φανερώνει και το όνομά της, αποσκοπεί στο να αποτελέσει ένα πολυμορφικό θώκο για την ανάπτυξη της επιστημονικής κατάδυσης στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε από ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα και αποτελεί μία ανεξάρτητη πρωτοβουλία. Μέσα από τη συζήτηση, την κατάθεση εμπειρίας, το διαμοιρασμό γνώσης και απόψεων στοχεύουμε στην ανάπτυξη μιας δυναμικής, που θα προωθήσει την επιστημονική κατάδυση στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα βασικοί στόχοι της ομάδας είναι αφενός να γνωριστούμε μεταξύ μας, όσοι ενδιαφερόμαστε για το αντικείμενο και αφετέρου να αναπτυχθούν επιμέρους συζητήσεις σχετικά με τις θεματικές του, τόσο σε ότι αφορά τη θεωρία της επιστημονικής κατάδυσης, όσο και καθαρά την υλοποίησή της σε πρακτικό επίπεδο. Τέλος, φιλοδοξούμε ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια θα βοηθήσουμε στο να εντοπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική επιστημονική καταδυτική κοινότητα και να οργανώσουμε μία προσπάθεια bottom-up διαχείρισής τους με συμμετοχικό τρόπο θεωρώντας ότι η αυτό-οργάνωση θα βοηθήσει στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και κοινά αποδεκτού πλαισίου.