Πρόταση ανάδειξης των σύγχρονων ναυαγίων της Μαγνησίας από την τοπική καταδυτική κοινότητα.

Ομιλητής

Άγγελος Μαγκλής

Στοιχεία ομιλητή

Ιδρυτής της εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
www.atlantisresearch.gr
amanglis@atlantisresearch.gr

Περίληψη

Η επιστήμη των πολιτών έχει αναδειχθεί σε σημαντικό πυλώνα στήριξης της επιστημονικής έρευνας και ο ρόλος της έχει αναγνωριστεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπροσθέτως η επιστήμη των πολιτών έχει μακρά παράδοση στην ενάλια αρχαιολογική έρευνα στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια και παραδείγματα της αποτελούν το έργο του Ι.Ε.Ν.Α.Ε., του ΚΟΡΣΕΑΙ και λοιπά παραδείγματα εναλίων αρχαιολογικών ερευνών. Ένα ακόμη σημαντικό παράδειγμα αποτελεί και το Βραβευμένο Έργο Σημαία του ΕΣΠΑ Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης «Άνω Μαγνήτων Νήσοι» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, που αφορά την προστασία και ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς και το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία πολιτών από τις Νήσους Αλόννησο και Σκόπελο, αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα, η οποία στηρίχθηκε σημαντικά και από την Ελληνική Πολιτεία. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η πρόσφατη πρωτοβουλία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων που αφορά την καταγραφή των συνθηκών που επικρατούν εντός του θαλασσίου πάρκου, μέσω ερασιτεχνικών καταδύσεων από τα τοπικά
καταδυτικά κέντρα, ενταγμένα σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα επιστήμης των πολιτών. Συνέχεια αυτής της πρακτικής των τελευταίων ετών αποτελεί και η πρόταση για τη δημιουργία του «Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Προστασία και Ανάδειξη της Σύγχρονης Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Περιφέρειας Θεσσαλίας» με τη συμμετοχή της Ομάδας Εναλίων Αποτυπώσεων, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, του Συλλόγου Αυτοδυτών Βόλου, του Εργαστηρίου Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της εταιρείας Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. Στο πλαίσιο της πρότασης αυτής προτείνεται η μελέτη των σύγχρονων ναυαγίων που εντοπίζονται στην περιοχή της Μαγνησίας, με σκοπό την καταγραφή, την τεκμηρίωση, την ταυτοποίηση και ανάδειξή τους. Η ανάδειξη της σύγχρονης ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς συντελεί στην προστασία της και αποτελεί μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τουριστικής κατά τόπου ανάπτυξης μικρών κοινωνιών.